about us

درباره ما

درباره ما

گروه تورهای تخصصی نمایشگاههای بین المللی یک گروه مستقل ولی زیر گروه هلدینگ حقوقی بین المللی اتحاد می باشد که با هدف ارائه خدمات تخصصی اعزام تورهای تخصصی نمایشگاههای معتبر دنیا و همچنین اعزام هیات های تجاری در رویدادهای بین المللی معتبر فعالیت خود را شروع نموده است.هدف این گروه رصد کامل نمایشگاههای معتبر دنیا در موضوعات مختلف بطور کامل و ارائه پکیج های کامل به متقاضیان با کیفیت بالا و قیمتهایی پایین می باشد.هدف ما اینست که بتوانیم مرجعی باشیم برای اطلاعات برگزاری نمایشگاههای مختلف در دنیا

اتحاد یک واژه در ادبیات، یک دنیا معنا در خدمت